Tjenester

 • graving
 • sprenging
 • knusing og sortering av masser                       
 • massetransport 
 • spesialtransport
 • kommunal tekniske anlegg
 • veier og tomter
 • massedeponi
 • havne- og utfyllingsarbeid
 • plastring og natursteinsmurer
 • utstikking og oppmåling
 • brøyting og strøing
 • lasting/lossing av tømmer på båt